Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 99/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης του με αρ.4534 δημοτικού αγροτεμαχίου Κουφαλίων στην θέση ΤΑΒΑΣ έκτασης 11.190 τμ.

ΑΟΕ 99/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης του με αρ.4534 δημοτικού αγροτεμαχίου Κουφαλίων στην θέση ΤΑΒΑΣ έκτασης 11.190 τμ.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)