Δήμος Χαλκηδόνος


Απάντηση στον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Μπαλάφα για το προσφυγικό ζήτημα

Θέμα: “Απάντηση στην από 16/3/2016 έγγραφη επιστολή σας που αφορά στην αναζήτηση κατάλληλων χώρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων”

 

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, μετά το πέρας των διαβουλεύσεων στις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Χαλκηδόνος, καθώς και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λήφθηκε κατά την 31/3/2016, ο Δήμαρχος κ. Τσουκνιδάς απέστειλε έγγραφη επιστολή στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απαντώντας ότι: “στον Δήμο Χαλκηδόνος δεν υπάρχουν διαθέσιμοι δημοτικοί χώροι, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται και δεν θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις αιτηθείσες προδιαγραφές, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την φιλοξενία προσφύγων.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)