Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/04/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/03/2020

RSS Feed

ΑΡΧΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)