Δήμος Χαλκηδόνος


Αποτελέσματα και οριστικοί πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher) στους Παιδικούς Σταθμούς

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ http://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017, τα εξής:

-οι Οριστικοί πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher), ανά νομό και δήμο.

Ειδική εφαρμογή για τα οριστικά αποτελέσματα

 

Οδηγίες για τις Συμβάσεις 2017

Σχέδιο Σύμβασης Φορέων Ωφελούμενων με σίτιση

Σχέδιο Σύμβασης Φορέων Ωφελούμενων χωρίς σίτιση

Σχέδιο Σύμβασης Φορέων Ωφελούμενων ΚΔΑΠ

Σχέδιο Σύμβασης Φορέων Ωφελούμενων ΚΔΑΠ ΜΕΑ

 

-Έντυπο με το οποίο ο ωφελούμενος παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του κατά την παρ.1 του άρθρου 10  της ΚΥΑ 7/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/16.05.2017 (ΦΕΚ 1719/18.05.2017 τεύχος Β’)

 

Οδηγίες προς τους Ωφελούμενους, οι οποίοι οφείλουν αφού εκτυπώσουν την αξία τοποθέτησης (voucher) να απευθυνθούν, μέχρι και την 1-9-2017, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους και να υπογράψουν σύμβαση με τον φορέα επιλογή τους σε 3 αντίτυπα και την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του. Επιπλέον, οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή από 25.8 έως 5-9-2017 «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (με την εισαγωγή ΑφΜ και ΑΜΚΑ) και να προσκομίσουν στην δομή τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)