Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ.274/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ.274/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙ Α ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)