Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ.36/2017 ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ 36/2017 ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)