Δήμος Χαλκηδόνος


Αρχαιολογικός Χώρος Προχώματος

Τράπεζα Προχώματος

Οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου που κατοικήθηκε μέχρι και τους ιστορικούς χρόνους 네임드사다리. Βρίσκεται στην ανατολική όχθη του Αξιού ποταμού και σε απόσταση 1χλμ. από τον οικισμό Πρόχωμα 윈도우8 프리셀 다운로드. Ευρήματα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας είναι 13 μεγάλα αποθηκευτικά πιθάρια και τα κατάλοιπα μιας πλίνθινης κατασκευής 가을냄새.

Οικισμός στην τούμπα ‘Βαδάρ’ του Καστανά

Αρχιτεκτονική

Η πρώτη φάση κατοίκησης των Κουφαλίων ήταν με τον εποικισμό των προσφύγων το 1925 Remote desktop manager download. Έτσι, η μορφή της πρώτης κατοικίας είναι απλή. Πρόκειται για την κατοικία τύπου Α. Στη συνέχεια, παρατηρείται κάποια εξέλιξη για να δημιουργηθεί η Κατοικία τύπου Β και μετά ή Κατοικία τύπου Γ 다운로드. Συγκεκριμένα:

Κατοικία τύπου Α

Είναι μικρή ισόγεια, στο επίπεδο του εδάφους, με ορθογώνια κάτοψη και δίρριχτη ανισοϋψή στέγη ppt 폰트.

Κατοικία τύπου Β

Είναι υπερυψωμένη από το έδαφος με τετράγωνη κάτοψη 윈도우 서버 업데이트 다운로드. Η στέγη είναι τετράριχτη και δημιουργεί γείσο πάνω από την είσοδο του σπιτιού. Αποτέλεσμα είναι ένα είδος πρόστυλου με δύο κολόνες, όπου καταλήγει η σκάλα που οδηγεί στην είσοδο του σπιτιού 다운로드. Ο τύπος αυτός κατοικίας εμφανίζεται την περίοδο μεταξύ 1940-1950.

Κατοικία τύπου Γ

Μετά το 1950, η εξέλιξη της κατοικίας οδηγεί στο κτίσιμο σπιτιών διώροφων, μεγάλων διαστάσεων με τετράριχτη στέγη 개역한글 성경.

Add a comment

You must be logged in to comment.