Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1795 δημοτικού ακινήτου της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου, συνολικής έκτασης 6319 τ.μ.

ΑΡ.10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1795 δημοτικού ακινήτου της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου, συνολικής έκτασης 6319 τ.μ.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)