Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.13/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι.Μεταξά” αρ.μελ.45/2009

ΑΡ.13/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι.Μεταξά” αρ.μελ.45/2009

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)