Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.14/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ξηροχωρίου” αρ.μελ.27/2012

ΑΡ.14/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ξηροχωρίου” αρ.μελ.27/2012

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)