Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.15/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Εργασίες αποκατάστασης και μετατροπής υφιστάμενου κτιρίου σε εκθετήριο αντικειμένων αγροτικής κληρονομιάς στην Τ.Κ. Αγχιάλου της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος”

ΑΡ.15/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Εργασίες αποκατάστασης και μετατροπής υφιστάμενου κτιρίου σε εκθετήριο αντικειμένων αγροτικής κληρονομιάς στην Τ.Κ. Αγχιάλου της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος”

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)