Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.16/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ηλεκτρομηχανολογικές & λοιπές εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δήμου Χαλκηδόνος” αρ.μελ.24/2014

ΑΡ.16/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ηλεκτρομηχανολογικές & λοιπές εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δήμου Χαλκηδόνος” αρ.μελ.24/2014

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)