Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.17/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ξηροχωρίου» αρ.μελ.27/2012

ΑΡ.17/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ξηροχωρίου» αρ.μελ.27/2012

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)