Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.176/2014 ΑΔΣ Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου στο α) Α/θμιο Συμβούλιο Κινημ/φων Υπαίθρου Ν.Θες/νίκης και β) Β/θμιο Συμβούλιο Κινημ/φων Υπαίθρου Ν.Θες/νίκης

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)