Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.18/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: “Μίσθωση μηχανημάτων έργων για τις ανάγκες μικροεργασιών του Δήμου Χαλκηδόνος κατά την περίοδο 2015 – 2016” αρ.μελ.1/2015

ΑΡ.18/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: “Μίσθωση μηχανημάτων έργων για τις ανάγκες μικροεργασιών του Δήμου Χαλκηδόνος κατά την περίοδο 2015 – 2016” αρ.μελ.1/2015

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)