Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.189/2014 ΑΔΣ Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Ασφαλτόστρωση της οδού προς το Αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ» αρ.μελ. 29/2011

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)