Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.192/2014 ΑΔΣ Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος» αρ.μελ.25/2014 και σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την Π.Κ.Μ.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)