Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.20/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση επικαιροποίησης της υπ.αρ.138/2010 απόφασης Δ.Σ. Πρώην Δήμου Αγίου Αθανασίου, για την τακτοποίηση του υπ.αρ.290 οικοπέδου Ο.Τ. 56 της Τ.Κ. Αγχιάλου της νυν Δ.Ε. Αγ.Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΡ.20/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση επικαιροποίησης της υπ.αρ.138/2010 απόφασης Δ.Σ. Πρώην Δήμου Αγίου Αθανασίου, για την τακτοποίηση του υπ.αρ.290 οικοπέδου Ο.Τ. 56 της Τ.Κ. Αγχιάλου της νυν Δ.Ε. Αγ.Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)