Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.202/2014 ΑΔΣ Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι. Μεταξά» αρ.μελ.45/2009, χωρίς αναθεώρηση»

ΑΡ.202/2014 ΑΔΣ Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι. Μεταξά» αρ.μελ.45/2009, χωρίς αναθεώρηση»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)