Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.202/2014 ΑΔΣ Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι. Μεταξά» αρ.μελ.45/2009, χωρίς αναθεώρηση»

Nahimic download

ΑΡ.202/2014 ΑΔΣ Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι 엘캐피탄 다운로드. Μεταξά» αρ.μελ.45/2009, χωρίς αναθεώρηση»

다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.