Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.205/2014 ΑΔΣ Έγκριση πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή της νότιας εισόδου της Δ.Κ. Ν. Μεσημβρίας, γύρω από το Ο.Τ. 142

ΑΡ.205/2014 ΑΔΣ Έγκριση πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή της νότιας εισόδου της Δ.Κ. Ν. Μεσημβρίας, γύρω από το Ο.Τ. 142

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)