Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.206/2014 ΑΔΣ Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος τροποποίησης της φορολογικής αξίας των οικοπέδων στην Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)