Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.211/2014 ΑΔΣ Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου πράσινου και παιδικής χαράς στο ΟΤ 47 του Δ.Δ. Ξηροχωρίου του Δήμου Αγ. Αθανασίου

ΑΡ.211/2014 ΑΔΣ Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρου πράσινου και παιδικής χαράς στο ΟΤ 47 του Δ.Δ. Ξηροχωρίου του Δήμου Αγ. Αθανασίου

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)