Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.214-2014 ΑΔΣ Έγκριση α) Μερικής ακύρωσης της αρ.185/2007 απόφασης Δ.Σ. τέως Δήμου Χαλκηδόνας και β) διαγραφής οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους σύμφωνα με την αριθμ.73/9 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Χαλκηδόνας

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)