Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.219/2014 ΑΔΣ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης στο θέμα του διαγωνισμού για την διαδικασία ανάθεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου

ΑΡ.219/2014 ΑΔΣ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης στο θέμα του διαγωνισμού για την διαδικασία ανάθεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου

Add a comment

You must be logged in to comment.

logo

Επικοινωνία

  Εθνικής Αντίστασης 36
     57100, Κουφάλια
  23913 30101, 23913 30102
 23913-30130
 dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)