Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.223/2014 ΑΔΣ Λήψη απόφασης, από Δ.Σ. για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΗΚΕΧ από το δήμο και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)