Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.28/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Aνάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας της αποκομιδής απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/03/2015 μέχρ

ΑΡ.28/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Aνάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας της αποκομιδής απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/03/2015 μέχρ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)