Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2.Πρόσληψη με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. Διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας ενός (1) ΔΕ Οδηγού-Χειριστή για το όχημα – συρμός ΚΗΗ1985

ΑΡ.3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2.Πρόσληψη με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. Διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας ενός (1) ΔΕ Οδηγού-Χειριστή για το όχημα – συρμός ΚΗΗ1985

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)