Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.35/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων Εθνικών Επετείων 25ης Μαρτίου, Μακεδονικού Αγώνα και 28ης Οκτωβρίου 2015 και ψήφιση σχετικής πίστωσης

ΑΡ.35/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων Εθνικών Επετείων 25ης Μαρτίου, Μακεδονικού Αγώνα και 28ης Οκτωβρίου 2015 και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)