Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.37/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθ.6936 Δημοτικού Γεωργικού Κλήρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κουφαλίων έκτασης 8030 τ.μ

ΑΡ.37/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθ.6936 Δημοτικού Γεωργικού Κλήρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κουφαλίων έκτασης 8030 τ.μ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)