Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.38/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθ.4534 δημοτικού αγροτεμαχίου Κουφαλίων που βρίσκεται στην θέση “ΤΑΒΑΣ” έκτασης 11.190 τ.μ

ΑΡ.38/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθ.4534 δημοτικού αγροτεμαχίου Κουφαλίων που βρίσκεται στην θέση “ΤΑΒΑΣ” έκτασης 11.190 τ.μ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)