Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.4/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για τον μήνα Ιανουάριο 2015 και ανακατανομή αδιάθετου χρηματικού υπολοίπου εκτάκτων ειδικευμένων

ΑΡ.4/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για τον μήνα Ιανουάριο 2015 και ανακατανομή αδιάθετου χρηματικού υπολοίπου εκτάκτων ειδικευμένων

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)