Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΡ.7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29530/25-7-2014 άρθρο 3

ΑΡ.7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29530/25-7-2014 άρθρο 3

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)