Δήμος Χαλκηδόνος


Βιβλιοθήκες

Στο Δήμο λειτουργούν δύο(2) δημοτικές βιβλιοθήκες:
-Μία(1) στο Πνευματικό Κέντρο ‘Κων. Χατζάκος’ στα Κουφάλια και
-Μία(1) στο πρώην Κοινοτικό κατάστημα στο Ξηροχώρι.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)