Δήμος Χαλκηδόνος


Βιβλιοθήκες

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο Κουφαλίων «Κ. Χατζάκος» και λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης ανέρχεται περίπου στους 5.500 τίτλους βιβλίων και η θεματολογία της καλύπτει όλες τις κατηγορίες ταξινόμησης, είναι δε ταξινομημένη με το δεκαδικό σύστημα Dewey.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη καλύπτει τις αναγνωστικές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Κουφαλίων και της ευρύτερης περιοχής.

Έχει πραγματοποιήσει διάφορες μορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως: παρουσιάσεις βιβλίων και ποιητικών συλλογών, επισκέψεις μαθητών προσχολικής ηλικίας και ξενάγησή τους στο χώρο της βιβλιοθήκης, δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της βιβλιοθήκης, πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίων κατά τη διάρκεια των θεσμοθετημένων τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων τους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο, τιμητικές βραβεύσεις σε τοπικούς παράγοντες και τέλος προβολή ταινιών με πολιτιστικό περιεχόμενο.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη κατά τους θερινούς μήνες ως εξής:

Δευτέρα: 18.00 έως 21.00

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο: 09.00 έως 13.00

Τετάρτη: κλειστή
Τους υπόλοιπους μήνες λειτουργεί ως εξής:

Δευτέρα – Τρίτη – Παρασκευή: 17.00 έως 20.30

Πέμπτη – Σάββατο: 09.00 έως 13.00

Τετάρτη: κλειστή
Ακόμη στο Δήμο υπάρχει η σύγχρονη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε. Κουφαλίων εξοπλισμένη με Η/Υ προσφέροντας τη δυνατότητα της πρόσβασης των μαθητών και διδασκόντων στο διαδίκτυο.

Επιπλέον στο Δήμο Κουφαλίων λειτουργεί πιλοτικά το Γραφείο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Γρα.Σ.Ε.Π.), το οποίο στεγάζεται στο Γυμνάσιο Κουφαλίων και συγκεκριμένα:

Στηρίζει την εφαρμογή του Σ.Ε.Π. στη σχολική μονάδα, που ανήκει.

Διαθέτει βιβλιοθήκη με βιβλία και πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών.

Είναι εξοπλισμένο με Η/Υ, ο οποίος είναι συνδεμένος με το Δίκτυο επικοινωνίας ‘‘Νέστωρ’’ για ταχύτερη πληροφόρηση μαθητών και γονέων.

Οργανώνει εκδηλώσεις με θέματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Στελεχώνεται από επιμορφωμένο Καθηγητή – Σύμβουλο Σ.Ε.Π.

Τηλ. Γραφείου: 23910 52812

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)