Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

우분투 리눅스 커널 소스 다운로드
 1. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ, για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος»

  Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 3.529.326,11 € , μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  (Αρ 다운로드. Μελέτης: 136/2019 ). Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει : Για το ποσό των 2.500.00,00 ευρώ από το Πρόγραμμα  ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ‘’ – Άξονας Προτεραιότητας ‘’ Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές ‘’ Το συμβατικό αντικείμενο που τυχόν θα προκύψει πάνω από το προαναφερθέν ποσό των 2.500.000 € (ήτοι ποσό μέγιστου ύψους μέχρι 1.029.326,11 ευρώ) θα καλυφθεί από πόρους του Δικαιούχου – Κύριου του Έργου , δηλαδή της Δ.Ε.Υ.Α 아이폰 연말정산 다운로드. Χαλκηδόνος , αφού προηγουμένως έχουν εξαντληθεί κατά προτεραιότητα οι πόροι του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” 어반자카파 혼자 다운로드. Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με...
 2. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 1811004629)

  Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Εγκατάσταση εκτροφής 368 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 195 μόσχων πάχυνσης” το οποίο είναι κατασκευασμένο και πρόκειται να τροποποιηθεί η λειτουργία του, στο υπ’ αριθ 다운로드. 747 τεμάχιο του αγροκτήματος Αδένδρου, Δ.Ε. Χαλκηδόνος του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 맥용 오픈오피스.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 1811004629) 다운로드.
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 27-04-2020 티비플 영상 다운로드.

   

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΘ

다운로드 다운로드 윈도우 7 pe iso 다운로드 이클립스 jee 다운로드

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)