Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in C:\xampp\htdocs\chalkidona\wp-includes\wp-db.php on line 1942

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in C:\xampp\htdocs\chalkidona\wp-includes\wp-db.php on line 1942

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in C:\xampp\htdocs\chalkidona\wp-includes\wp-db.php on line 1942

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in C:\xampp\htdocs\chalkidona\wp-includes\wp-db.php on line 1942
Γενικά

Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά


Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in C:\xampp\htdocs\chalkidona\wp-includes\wp-db.php on line 1942
 1. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ, για το έργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος».

  Σας ενημερώνουμε οτι: Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος» συνολικού προϋπολογισμού 515.881,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) (Αρ. Μελέτης: 125/2017). Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Χαλκηδόνος σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης (ΑΔΑ: 6Φ4ΕΩΗ2-ΘΧΛ) και αφορά στην κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού στην νότια είσοδο των Κουφαλίων και στην διαμόρφωση  οδοποιίας στην υφιστάμενη οδό Χαλκηδόνος – Κουφαλίων. Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπήπου ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04.07.2019 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω...
 2. Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ., για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

  1.Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο:  «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων  χώρων και λοιπές δράσεις », προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (185.483,87 €, χωρίς Φ.Π.Α.) (αρ. μελέτης: 97/21018). Το έργο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 185.200,00 € και με το ποσό των 44.800,00 € από Ιδίους Πόρους και αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με σκοπό την συντήρηση-επισκευή των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκηδόνος . 2.Κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αρ.  385/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 73Κ2ΩΗ2-22), θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) του έργου του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η ως άνω κλήρωση θα...
 3. Δημοσιοποίηση Απόφασης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εκτός σχεδίου πλησίον, του οικισμού Προχώματος.

  Δημοσιοποίηση Απόφασης Περιβαλλοντικού Προελέγχου, για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εκτός σχεδίου πλησίον, του οικισμού Προχώματος.του Δήμου Χαλκηδόνος,για την “Ίδρυση νέων κοιμητηρίων στη Δ.Κ. Προχώματος (οικισμός Προχώματος), του Δήμου Χαλκηδόνος & Έγκριση Απόστασης.

  Κατά της συνημμένης απόφασης είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό Π.ΕΝ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών.

  έγκριση περ. προελεγχου κοιμητήριαΑΔΑ ΩΗ5ΝΟΡ1Υ-6Ω7-1

 4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα Προϋπολογισμού & Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθ.Αντίστασης 36, ΤΚ 57100 Τηλ.: 2391330126, 131 Κουφάλια, 29/3/2019 Αριθμ. Πρωτ. 4.653                   ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο               Κοιν.: Ιατρικό Σύλλογο Ν. Θεσσαλονίκης     ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ο Δήμος Χαλκηδόνος πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με απ’ ευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του του Ν. 4412/2016 και ιδίως της περιπτ. 31 της παρ.1 του άρθρου 2, της παρ.7 του άρθρου 38 και του άρθρου 118. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/06-12-2016). Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με...
 5. Χορήγηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Κουφαλίων

  Με την υπ. αρ.  52/2019 Απόφαση Δημάρχου Χαλκηδόνος, αποφασίσθηκε η χορήγηση παράτασης προσωρινής άδειας λειτουργίας, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού  Σταδίου Κουφαλίων (στίβος – γήπεδο ποδοσφαίρου), διάρκειας τεσσάρων μηνών .

  52_2019-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

 6. Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2018

  Σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρμογή «Διαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
  Στον ακόλουθο σύνδεσμο δημοσιεύονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/01/2018 έως 30/11/2018.

  Εκτέλεση προϋπολογισμού 1/1/2018 έως 30/11/2018 (ΑΔΑ: Ω43ΠΩΗ2-ΑΗΨ)


Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in C:\xampp\htdocs\chalkidona\wp-includes\wp-db.php on line 1942

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)