Δήμος Χαλκηδόνος


Γενικά

우분투 리눅스 커널 소스 다운로드
 1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.Π.Ο. (ΠΕΤ: 1912226428)

  Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο 지오메트리 대쉬 1.9 다운로드. για την εγκατάσταση και λειτουργία της : “Μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου ισχύος 0,999MW” της εταιρείας “ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Α.Κ 포켓몬스터 금 다운로드. Α.Ε.”, που θα εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια 433 & 434Α του αγροκτήματος Χαλκηδόνας, του Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε 다운로드. Θεσσαλονίκης.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 1912226428) 다운로드.

   

  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 01-08-2020 다운로드.

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΘ

 2. Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικών ημερομηνιών Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 88010) για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος» λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα

  Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος έχοντας υπόψη:   Το υπ 다운로드. αρ. πρωτ. 14178 ΕΞ 2020-03/06/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, βάσει του οποίου, “ την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Δευτέρα 22.06.2020” Την υπ 대차대조표 다운로드. αρ. 97/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΦ5ΩΗ2-ΞΨ4) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκηδόνος περί παράτασης των καταληκτικών ημερομηνιών για το έργο: «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος», ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών για τον διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων στην Επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δ.Χαλκηδόνος.», όπως αυτός διεξάγεται με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στην οποία έλαβε α/α 88010, ως ακολούθως: Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, ορίζεται η 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη, Ως καταληκτική ημερομηνία παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών από την...
 3. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.Π.Ο.(ΠΕΤ: 2003276025)

  Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί επί του περιεχομένου του φακέλου μελέτης περιβάλλοντος στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο 신비한 동물사전1 다운로드. της δραστηριότητας “Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος” της εταιρείας “ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.”, η οποία είναι υφιστάμενη στη Δ.Ε 다운로드. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος. Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr (ΠΕΤ: 2003276025) java 이전버전. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΘ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ ΜΕΒΓΑΛ
다운로드 다운로드 윈도우 7 pe iso 다운로드 이클립스 jee 다운로드