Δήμος Χαλκηδόνος


Γραφείο Δημάρχου

Γραφείο Δημάρχου

Εθνικής Αντίστασης 36

57100 Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Τηλ: 2391330101-102

Φαξ: 2391330130

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)