Δήμος Χαλκηδόνος


Δήλωση Δημάρχου Χαληδόνος για την αποχή της Αντιπολίτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο

다운로드

Δήλωση Δημάρχου Χαληδόνος για την αποχή της Αντιπολίτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο

다운로드 다운로드 다운로드 그라비티

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)