Δήμος Χαλκηδόνος


Δήμος Χαλκηδόνος

Δήμος ΧαλκηδόνοςΟ Δήμος Χαλκηδόνος αποτελεί νεοσύστατο Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ’ εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα
Καλλικράτης» Finale 2011 download.
Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα όρια με τις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Κιλκίς και προέκυψε το 2011 από τη συνένωση των τριών Δήμων: Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνος 다운로드.
Έδρα του είναι τα Κουφάλια, ιστορική έδρα η Γέφυρα και περιλαμβάνει 17 οικισμούς 다운로드. Ο Δήμος Χαλκηδόνος έχει έκταση 364 τετ. χιλιόμετρα και πραγματικό πληθυσμό 33.510 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής της ΕΣΥΕ του 2011 맨유 첼시. Η έδρα του Δήμου βρίσκεται σε απόσταση 35 χλμ από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ο Δήμος Χαλκηδόνος βρίσκεται στην πεδιάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης και χαρακτηρίζεται από τη διέλευση του Αξιού ποταμού 다운로드. Όλες οι Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες χαρακτηρίζονται ως πεδινές. Πρόκειται, κατά βάση, για μία αγροτική περιοχή με παραπλήσια χαρακτηριστικά ανάπτυξης σε κάθε μια Δημοτική Ενότητα και κυρίως στις έδρες των πρώην Δήμων 핸드폰 사진 다운로드.
Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι τα Κουφάλια συγκεντρώνουν πολλές υπηρεσίες και λειτουργούν ως τοπικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή, ενώ ο Άγιος Αθανάσιος και η Χαλκηδόνα, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του μητροπολιτικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, λειτουργούν συμπληρωματικά ως περιφερειακά κέντρα scratch 2.0.