Δήμος Χαλκηδόνος


Δελτία Τύπου

 1. «Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της ΔΚ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος προϋπολογισμού 1.612.000 ευρώ.»

  Εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», με Κωδικό Πράξης 5004137, η προμήθεια και εγκατάσταση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της ΔΚ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογισμού 1.612.000 ευρώ. Στις 22/2/2017 η Διοίκηση του Δήμου, υπέβαλε ώριμη μελέτη και αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου, όπου εγκρίθηκε έπειτα από αξιολόγηση με την από 3576/5-7-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα (ΑΔΑ: 66ΦΕ7ΛΛ-ΖΥΙ). Στο πλαίσιο της νέας αυτής εγκατάστασης θα γίνει: -Προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΛ Κουφαλίων. -Εγκατάσταση του εξοπλισμού και η σύνδεσή του με τις υφιστάμενες υποδομές, εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα διατηρηθεί. -Ρύθμιση των παραμέτρων για την λειτουργική σύνδεση του νέου εξοπλισμού   Η συμβασιοποίηση και υλοποίηση των έργων: αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, κατασκευή βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης Χαλκηδόνας, αποχέτευση Βαθυλάκκου-Νέας Μεσημβρίας-Χαλκηδόνας-Αδένδρου και Γέφυρας, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της πεπαλαιωμένης και με πολλά...
 2. Αποτελέσματα και οριστικοί πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher) στους Παιδικούς Σταθμούς

  Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ http://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017, τα εξής: -οι Οριστικοί πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher), ανά νομό και δήμο. –Ειδική εφαρμογή για τα οριστικά αποτελέσματα   –Οδηγίες για τις Συμβάσεις 2017 –Σχέδιο Σύμβασης Φορέων Ωφελούμενων με σίτιση –Σχέδιο Σύμβασης Φορέων Ωφελούμενων χωρίς σίτιση –Σχέδιο Σύμβασης Φορέων Ωφελούμενων ΚΔΑΠ –Σχέδιο Σύμβασης Φορέων Ωφελούμενων ΚΔΑΠ ΜΕΑ   -Έντυπο με το οποίο ο ωφελούμενος παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του κατά την παρ.1 του άρθρου 10  της ΚΥΑ 7/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/16.05.2017 (ΦΕΚ 1719/18.05.2017 τεύχος Β’)   –Οδηγίες προς τους Ωφελούμενους, οι οποίοι οφείλουν αφού εκτυπώσουν την αξία τοποθέτησης (voucher) να απευθυνθούν, μέχρι και την 1-9-2017, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους και να υπογράψουν σύμβαση με τον φορέα επιλογή τους σε 3 αντίτυπα και την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του. Επιπλέον, οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία...
 3. «Εγκαίνια και έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος»

  Στις 4 Ιουλίου 2017, εγκαινιάστηκε και ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χαλκηδόνος που εδρεύει στο ισόγειο του ΚΑΠΗ Κουφαλίων. Δικαιούχος του έργου είναι η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη», σύμπραξη με την οποία πραγματοποίησε ο Δήμος Χαλκηδόνος και ο Δήμος Δέλτα για το σκοπό της εν λόγω ένταξης στο πρόγραμμα. Το Κέντρο Κοινότητας θα συνοδεύει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, ενώ για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον ένας κοινωνικός λειτουργός κι ένας ψυχολόγος θα...
 4. «Be Her Map: Γίνε ο χάρτης της» -Ο Δήμος Χαλκηδόνος στοχεύει στην ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού πλούτου του και την βελτίωση της τοπικής οικονομίας μέσω της αύξησης του τουρισμού-

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Σε μια συνεχή προσπάθεια αξιοποίησης κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου που προκύπτει, ο Δήμος Χαλκηδόνος υπέβαλε στις 30/6/2017 πρόταση σε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το INTERREG EUROPE, πήρε την πρωτοβουλία και συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κρατικούς φορείς της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ρουμανίας, της Λετονίας, της Κύπρου, ευελπιστώντας να τύχει έγκρισης και χρηματοδότησης μετά την αξιολόγηση.   Το πρόγραμμα INTERREG EUROPE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας μεγαλύτερης εμβέλειας όπου χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).   Γενικός και βασικός στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση της τοπικής οικονομίας και η ανάδειξη των πάσης φύσεως τοπικών προϊόντων μέσω της αύξησης του (εναλλακτικού) τουρισμού σε περιφερειακές περιοχές, χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης (δίκτυα νεολαίας, ευρωπαϊκά δίκτυα) και ανάδειξης πολιτιστικής, φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς. Προϋπολογισμός έργου: έως 2.000.000 ευρώ   Προτεινόμενες δράσεις: -Δημιουργία ιστορικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, φυσικών, αρχαιολογικών διαδρομών ειδικού ενδιαφέροντος σε όλο το Δήμο μας. -Βελτίωση και ανάδειξη ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων και μουσείων σε όλο το...
 5. Τήρηση Κανονισμού Καθαριότητας από τους πολίτες σχετικά με τα απορρίμματα που προέρχονται από κηπευτικές εργασίες

  Ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Χαλκηδόνος έχει εγκριθεί με την 88/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία με τη σειρά της ελέγχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με τους Νόμους 3463/2006 και 3852/2010.   Σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από κηπευτικές εργασίες θέλουμε να γνωστοποιήσουμε στους δημότες μας τις προβλέψεις που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο ζήτημα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Καθαριότητας του δήμου. Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ., εάν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων όπως τα οικιακά απορρίμματα. Αν o διαθέσιμος χώρος του κάδου απορριμμάτων δεν επαρκεί, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερομένων με το αρμόδιο τμήμα (τηλ. Επικοινωνίας 2313-300134).   Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους. Η απομάκρυνση τους γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερομένων με το αρμόδιο τμήμα (τηλ. Επικοινωνίας 2313-300134).   Παρακαλούμε τους δημότες...
 6. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

  Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε σήμερα 15/6/17, δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μακεδονίας, η επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιαστεί από σήμερα Πέμπτη 15/6 έως αύριο Παρασκευή 16/6. Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις οδηγίες του Γ.Γ. της Πολιτικής Προστασίας παρακαλούνται: · Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. · Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. · Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους · Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε παράκτιες ή παραποτάμιες περιοχές κατά τη διάρκεια...
 7. Έληξε η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018

  Χθες, 14/06 ώρα 12μ., ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017 – 2018».
  Για τις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες δεν έχουν υποβάλει ακόμη τη φορολογική τους δήλωση, δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα να το καταθέσουν μέχρι τέλος Ιουνίου.
  Σύμφωνα με την πρόσκληση τα προσωρινά αποτελέσματα θα εκδοθούν 27/06/2017, θα υπάρχει τριήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων και τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν 4/7/2017 έτσι ώστε οι ωφελούμενες/οι να έχουν την δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους έως αρχές Σεπτέμβρη στις δομές που θα επιλέξουν (Παιδικοί Σταθμοί κτλ), οι δε φορείς να έχουν την δυνατότητα να προγραμματίσουν την νέα χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

   

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 8. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΤΕΒΑ στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Χαλκηδόνος για τις ευπαθείς ομάδες-Νέες οδηγίες

  Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση διανομής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους του Τ.Ε.Β.Α. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους). Μετά από τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας, όσοι δημότες είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα από το ΤΕΒΑ, προκειμένου να μην χάσουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την οικογένειά τους με τα είδη που διανέμονται από αυτό το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από την 1η Ιουνίου 2017 επανακαταρτίζονται οι λίστες των δικαιούχων που λαμβάνουν τρόφιμα και βασικά αγαθά δωρεάν μέσω του Τ.Ε.Β.Α. Βάσει των νέων διατάξεων, όσοι λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.ΒΑ.). Προκειμένου να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του Κ.Ε.Α. στο Τ.Ε.Β.Α., χρειάζεται οι αιτούντες να δηλώσουν ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, μέσα από την αντίστοιχη επιλογή που υπάρχει στη φόρμα αίτησης του...
 9. ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ…: Δράσεις του Δήμου Χαλκηδόνος

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ…»   Δέκα ειδικούς κάδους συλλογής μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία του Δήμου Χαλκηδόνος, ενώ τους επόμενους μήνες θα γίνει προμήθεια άλλων δέκα κάδων. Τα είδη που θα συγκεντρώνονται στους ειδικούς κάδους, μετά τη διαλογή και την κατηγοριοποίησή τους, θα διανέμονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας σε συνδημότες μας που τα έχουν ανάγκη. Τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί είναι: Άγιος Αθανάσιος-parking λυκείου Γέφυρα- πίσω από την εκκλησία Βαθύλακκος- Κοινότητα Νέα Μεσημβρία- Κοινότητα Χαλκηδόνα- ΚΑΠΗ Μικρό Μοναστήρι- Κοινότητα Άδενδρο –Συνεταιρισμός Πρόχωμα- Κεντρικός δρόμος (έναντι Γούλα) Κουφάλια- 1Ο& 2Ο δημοτικό σχολείο (Οδός Εθνικής Αντίστασης) Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται από το Δήμο Χαλκηδόνος με σκοπό την αύξηση της ανακύκλωσης και την μείωση των απορριμμάτων, τοποθετήθηκαν επίσης ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και γυαλιού, σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. ...
 10. Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου στη ΔΚ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος

  «Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τη σύνδεση με το δίκτυο του φυσικού αερίου – Α Φάση»

   

  Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις της Δημοτικής Κοινότητας Κουφαλίων του Δήμου μας, η οποία αφορά στην πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου.

  Ήδη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος (ΑΔΑ: 6EZΡΩΗ2-11Ν), εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης-διανομής φυσικού αερίου και εξυπηρέτησης του δικτύου που έχει σχεδιαστεί για την περιοχή της ΔΚ Κουφαλίων.

  Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε:
  1. Στο Δημαρχείο Χαλκηδόνος στα Κουφάλια (όπου θα προμηθευθείτε το έντυπο)
  2. Μέσω email στη διεύθυνση: [email protected]
  3. Δια της ιστοσελίδας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ www.edathess.gr
  Σημειώνεται ότι υπάρχει πλήρης απαλλαγή από τα τέλη σύνδεσης. Επίσης, η συμπλήρωση της αίτησης δεν είναι δεσμευτική.
  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης 11150.

 11. Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στους Παιδικούς Σταθμούς

  Παιδικοί Σταθμοί | Παράταση υποβολής αιτήσεων
  Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017 – 2018 την 14η Ιουνίου 2017
  1. https://goo.gl/7GuoOW (ανακοίνωση)
  & Πράξη Προσδιορισμού Φόρου – Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2016
  2. https://goo.gl/a9ZVBZ (εκκαθαριστικό σημείωμα-πράξη προσδιορισμού φόρου)

 12. Ανακοίνωση για την απώλεια του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, και Οικονομικών (29/5/2017), η κηδεία του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θα τελεστεί με τιμές που προσήκουν σε εν ενεργεία Πρωθυπουργό, θα τηρηθεί τετραήμερο δημόσιο πένθος, καθώς επίσης θα αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες των Δημοσίων Καταστημάτων της Χώρας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των καταστημάτων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, από σήμερα έως και την ημέρα της κηδείας του.

  Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διετέλεσε Πρωθυπουργός της Ελλάδος κατά το χρονικό διάστημα 1990-1993 και απεβίωσε, σε ηλικία 99 ετών, ξημερώματα της 29ης Μαΐου 2017.

  Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

   

 13. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν επιταγή voucher σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

  Όπως ενημερώσαμε σε παλαιότερη ανακοίνωσή μας (5/5/2017), οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν από τώρα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για το έτος 2017-2018, ώστε να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία με δωρεάν επιταγή voucher, έχοντας το χρόνο να βρουν θέσεις για παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που επιθυμούν, καθώς και να ενημερώνονται σχετικά εδώ: https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017 Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε και έχει καταληκτική ημερομηνία 9/6/2017 και αφορά: 1. μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών 2. μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία 3. άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών 4. άτομα που βρίσκονται σε χηρεία Οι φορείς που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χαλκηδόνος, είναι οι εξής: https://www.eetaa.gr/…/20170522_dom…/epil_%CE%92%CE%9213.pdf Πρόσκληση και απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα: https://www.eetaa.gr/…/p…/23052017_prosklisis_enarmonisi.pdf Αναλυτική ανακοίνωση και διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών θα...
 14. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-FYROM με στόχο τα βιοαπόβλητα και την αύξηση της ανακυκλώσιμης ύλης

  Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 59/1-4-2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Υ9ΦΩΗ2-ΡΨ6), εγκρίθηκε η πρωτοβουλία αλλά και πρόταση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2014 – 2020», με τίτλο «New Environmental Bio-reality» (νέα περιβαλλοντική βιο-πραγματικότητα). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με ακρωνύμιο «BIOREAL» είναι 1.500.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Χαλκηδόνος για την υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ανέρχεται στις 500.000 ευρώ.   Οι υπόλοιποι Εταίροι της πρότασης είναι: 1. Δήμος Θερμαϊκού, 2. Municipality Of Sveti Nikole 3. Public Waste Company Komunalec Prilep 4. Public Communal Enterprise Derven Veles 5. Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:   • Μικρή μονάδα κομποστοποίησης μέχρι 300 τόνους/χρόνο (παραγωγή 150-200 τόνοι/ χρόνο κόμποστ), η οποία θα εγκατασταθεί στο Κεντρικό Πράσινο Σημείο στη ΒΙΠΑ Κουφαλίων σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων του Δήμου Χαλκηδόνος όπως αυτό εγκρίθηκε, ώστε να μην απαιτηθούν επιπλέον αδειοδοτήσεις • Πιλοτική εφαρμογή και Προμήθεια Κάδων κομποστοποίησης (περίπου 250-300) • Προμήθεια ειδικού οχήματος...
 15. Δελτίο τύπου σχετικό με τη διαγραφή του κ. Λουκά Ευσταθιάδη από την Διοικούσα Παράταξη

  Τη Δευτέρα 15/5/2017 συνεδρίασε η Δημοτική ομάδα της Διοίκησης του Δήμου με τους Τοπικούς Συμβούλους της Δ.Κ. Γέφυρας, σύμφωνα με τους Ν. 3852/10 και 4357/14, με θέμα «τη διαγραφή ή μη, του κ. Λουκά Ευσταθιάδη». Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Τσουκνιδάς «Τέτοιες ενέργειες δεν είναι σε καμία περίπτωση ευχάριστες, ούτε και αποφάσεις λαμβάνονται εν θερμώ, γιατί ο δρόμος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ανηφορικός, σε μια κοινωνία που καθημερινά δοκιμάζεται από την οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουμε ως χώρα». Μετά τις τοποθετήσεις του Αρχηγού της Παράταξης και Δημάρχου κ. Τσουκνιδά, των Δημοτικών Συμβούλων, των Τοπικών Συμβούλων της Γέφυρας καθώς και του κ. Ευσταθιάδη, συναποφασίστηκε να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία, από την οποία προέκυψε η διαγραφή του κ. Ευσταθιάδη από την Παράταξη, ενώ θα συνεχίσει να είναι μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Γέφυρας. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το δυσάρεστο κατά τα άλλα αποτέλεσμα είναι πολλοί, σοβαροί και θεσμικοί. Είχαν συζητηθεί, εντός της Ομάδας και όχι μόνο διεξοδικά, ενώ πολλές...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)