Δήμος Χαλκηδόνος


Δελτία Τύπου

 1. Τ.Ε.Β.Α. διανομή Ξηρών Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής

  Τ.Ε.Β.Α: Ανακοίνωση διανομής Ξηρών Τροφίμων και προϊόντων Βασικής Υλικής Συνδρομής την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

  Τ.Ε.Β.Α: Ανακοίνωση διανομής Ξηρών Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

   

   

 2. Έγκριση οικ. απολογισμού 2018 & ειδική συνεδρίαση στις 21/8/2019

  Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος  ο Οικονομικός Απολογισμός-Ισολογισμός για τη χρήση του 2018 και απομένει τώρα η διαδικασία της επικύρωσής του από την ανοιχτή Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019. Για ακόμη μία χρονιά, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έκθεση των ανεξάρτητων Ορκωτών λογιστών, αποτυπώνουν την ορθή διαχείριση των Οικονομικών του Δήμου και κατ’επέκταση την συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της οικονομικής του θέσης. Από την επισκόπηση των Οικονομικών καταστάσεων της πενταετίας 2014-2018, δηλαδή της πενταετίας της τωρινής Διοίκησης του Δήμου, προκύπτουν εν περιλήψει τα παρακάτω αποτελέσματα: Οι καταθέσεις(ταμείο) από 2.319.626,81€ την 31-12-2014, διαμορφώθηκαν σε 7.893.506,83€ την 31-12-2018. Αύξηση δηλαδή κατά 5.573.880,02€  ή  240,3 % . Τα δάνεια τωνΤραπεζών μειώθηκαν από 2.388.426,71€ την 31-12-2014 σε 603.539,97€ το 2018. Μείωση δηλαδή κατά 784.886,74€  ή  32,9 %. Οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου την 31-12-2014 ήταν στο ύψος των  4.646.434,84€. Το αντίστοιχο ποσό την 31-12-2018 διαμορφώθηκε σε 3.478.155,11€. Μείωση δηλαδή κατά 168.279,73€ ή 25,15 %.  Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν την υγιή οικονομική κατάσταση του Δήμου...
 3. Ένταξη αρδευτικού δικτύου Νέας Μεσήμβριας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ΠΑΑ 2014-2020)

  Μετά από συντονισμένες και κοπιώδεις ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου Χαλκηδόνος καθ’όλη τη διάρκεια της θητείας της να ολοκληρώσει τις μελέτες και να τις καταθέσει προς ένταξη στο ΕΣΠΑ του αρμόδιου Υπουργείου, εγκρίθηκε χθες 02 Ιουλίου 2019 και ξεκινά άμεσα η δημοπράτηση της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Ν.Μεσημβρίας Π/Υ 10.708.424,37 ευρώ. Ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής με την κατασκευή ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου που θα δώσει νέα προοπτική στις γεωργικές καλλιέργειες και την οικονομία του τόπου. Ένα έργο που έρχεται να προστεθεί στο Αρδευτικό Δίκτυο των Κουφαλίων που επίσης σχεδίασε και υλοποίησε η παρούσα Διοίκηση του Δήμου, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το πλάνο αγροτικής ανάπτυξης που παρουσίασε στους Δημότες του Δήμου μας κατά την ανάληψη της θητείας της, τον Σεπτέμβριο του 2014. Ακολουθεί συνημμένο το έγγραφο της απόφασης ένταξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.   ...

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)