Δήμος Χαλκηδόνος


Δελτίο Τύπου για την ίδρυση και λειτουργία του Διαδημοτικού συνδέσμου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων ‘Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ’

Δελτίο Τύπου για την ίδρυση και λειτουργία του Διαδημοτικού συνδέσμου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων ‘Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ’

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)