Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-3-2020 (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ.51 ΤΟΥ Ν.4647/2019

킹덤 전권 다운로드

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ Ν.4647-2019

경성대 맥북 포토샵 다운로드 국제시장 영화

Add a comment

You must be logged in to comment.