Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/3/2020, (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 ΤΟΥ Ν.4647/2020 ΦΕΚ 204/Α΄/2019

익스플로러 a태그 다운로드

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ Ν.4647-2019

축복송 다운로드 다운로드 곱등이송 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.