Δήμος Χαλκηδόνος


Δημιουργείται Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Χαλκηδόνος

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε η πρόταση που υπεβλήθη τον Ιούλιο του 2016 από τον Δήμο μας για δημιουργία, επιχορήγηση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.

Η πρόταση έγινε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014–2020».

Η δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Χαλκηδόνος, είναι μία σημαντική ενέργεια που θα συμβάλλει στην επαύξηση των Κοινωνικών Δομών, αφού θα προσφέρει βοήθεια σε περισσότερους συνδημότες μας, που η συνεχιζόμενη κρίση, τους έχει δημιουργήσει προβλήματα επιβίωσης.

Η λειτουργία τους θα ξεκινήσει από το νέο έτος. Για την διαδικασία της υλοποίησης των δράσεων αυτών, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωσή μας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)