Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Μ.Π.Ε. (ΠΕΤ: 1811005717)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Κ.Μ. ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά”.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 1811005717).
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων των πολιτών ορίζεται η 31-12-2019 & ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης η 03-02-2020.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)