Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Μ.Π.Ε. (ΠΕΤ: 1811005717)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Κ.Μ. ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά” 일리아드 다운로드.

  • Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr(ΠΕΤ: 1811005717) 원랜디 8.5 다운로드.
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων των πολιτών ορίζεται η 31-12-2019 & ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης η 03-02-2020 다운로드.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Add a comment

You must be logged in to comment.