Δήμος Χαλκηδόνος


ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.Π.Ο.(ΠΕΤ: 2003276025)

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί επί του περιεχομένου του φακέλου μελέτης περιβάλλοντος στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο 신비한 동물사전1 다운로드. της  δραστηριότητας “Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος” της εταιρείας “ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.”, η οποία είναι υφιστάμενη στη Δ.Ε 다운로드. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος.

Το σχετικό τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο https://eprm.ypen.gr (ΠΕΤ: 2003276025) java 이전버전.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΘ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ ΜΕΒΓΑΛ

Add a comment

You must be logged in to comment.