Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)