Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Οικοδομικές εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2015”

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)