Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη: “Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 02/01/2016 – 31/12/2016” όπως διαμορφώθηκε με την 309/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

diakiriksi 16107

Add a comment

You must be logged in to comment.

logo

Επικοινωνία

  Εθνικής Αντίστασης 36
     57100, Κουφάλια
  23913 30101, 23913 30102
 23913-30130
 dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr

Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)