Δήμος Χαλκηδόνος


Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος”

Ο Δήμος Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)